Աշակերտներին արգելվում է կանչել գրատախտակի մոտ. ինչ կարգ է գործելու դպրոցներում

Երկրում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ պայմանավորված համաճարակային իրավիճակից ելնելով՝ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սահմանվում է հատուկ ուսումնական գործընթաց։

Հանրակրթությունը բոլոր մակարդակներում՝ տարրական, միջին և ավագ, մեկնարկում է 2020 թվականի սեպտեմբերի 15-ից՝ առկա ուսուցմամբ, իսկ 1-ին դասարանցիները դպրոց կհաճախեն սեպտեմբերի 14-ին միայն մեկ անձի ուղեկցությամբ: ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից հայտնում են, որ 2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակը պարունակելու է 13 շաբաթ:

Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) վարակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով ուսումնակրթական գործընթացը հանրակրթական հաստատություններում իրականացվում է հատուկ ձևաչափով՝ սահմանված կանոնների պահպանմամբ:

«Արմենպրեսն» առանձնացրել է նախարարության կողմից մշակված ուղեցույցի ամենակարևոր կետերը։

Դպրոցները պետք է ապահովված լինեն անհրաժեշտ պարագաներով

Սեպտեմբերի 15-ից հանրապետության բոլոր դպրոցները պետք է ապահովված լինեն անհրաժեշտ պարագաներով՝ դիմակներ, ձեռքերի մշակման մաշկային հականեխիչներ, ախտահանիչ միջոցներ, անձեռոցիկներ՝ առնվազն 1 շաբաթվա պահուստով: Բոլոր աշակերտներն ու դպրոցի անձնակազմը պետք է ամեն օր հեռահար կերպով ջերմաչափվեն։

Դպրոցում գտնվելու ողջ ժամանակահատվածում անձնակազմի անդամները պարտավոր են դիմակ դնել:

Դպրոցներում սահմանվում է 6-օրյա աշխատանքային ռեժիմ

Դպրոցներում սահմանվում է 6-օրյա աշխատանքային ռեժիմ՝ դպրոցում գտնվելու ժամանակահատվածը հնարավորինս սահմանափակելու նպատակով:

Ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների պարագայում կարող է գործել այլ աշխատանքային ռեժիմ՝ հակահամաճարակային կանոնների խստագույն պահպանմամբ։

6-օրյա աշխատանքային ռեժիմի պարագայում սահմանվելու է դասերի համապատասխան թիվը օրվա ընթացքում և դպրոցում գտնվելու տևողությունն ըստ դասարանների։ 1-ին դասարանցիները շաբաթական ունենալու են 20 դաս։ Շաբաթվա մեջ 4 օր նրանք 3 դաս կունենան, իսկ 2 օր՝ 4 դաս։ 5-րդ դասարանցիների դասերը կլինեն շաբաթական 29-ը, շաբաթվա մեջ 1 օր՝ 4 դաս, 5 օր՝ 4 դաս։ 10-րդ դասարանցիների շաբաթական դասերի թիվը կազմելու է 34, շաբաթվա մեջ՝ 2 օրը՝ 5 հաս, 4 օրը՝ 6 դաս։

Դասարաններում սովորողների առավելագույն թույլատրելի թիվը 20 է

Դասարանները բաժանվելու են խմբերի՝ ելնելով 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն ապահովելու հնարավորություններից։ 20-ից ավելի սովորող ունեցող դասարանները բաժանվելու են 2 խմբի: Մինչև 20 սովորող ունեցող դասարանի կամ խմբի համար ուսումնական գործընթացը կազմակերպվելու է նվազագույնը 54 քմ մակերես ունեցող դասասենյակներում կամ այդ նպատակով կահավորված դահլիճներում, միջանցքներում և բացօթյա տարածքներում: Օրինակելի ձև տրված է Պատկեր 1-ում։

Մինչև 10 սովորող ունեցող դասարանի կամ խմբի համար ուսումնական գործընթացը կազմակերպվելու է նվազագույնը 42 քմ մակերես ունեցող դասասենյակներում կամ այդ նպատակով կահավորված դահլիճներում, միջանցքներում և բացօթյա տարածքներում: Ոչ պետական կրթական հաստատությունները կարող են կիրառել դասարանների կոմպլեկտավորման և կահավորման այլ սցենարներ՝ պահպանելով հակահամաճարակային ընդհանուր կանոնները:

Աշակերտին գրատախտակի մոտ կանչելն արգելվում է

Սովորողները դասին մասնակցելու են տեղից, նրանց գրատախտակի մոտ կանչելն արգելվում է: Դասը կազմակերպվում է ֆրոնտալ եղանակով: Արգելվում է խմբային աշխատանքների կազմակերպումն այն բոլոր դեպքերում, երբ հնարավոր չէ պահպանել սոցիալական հեռավորություն:

Գրավոր աշխատանքների համար արգելվում է տետրեր օգտագործելը: Դրանք կազմակերպվելու են թերթիկների վրա: Գրավոր աշխատանքի ավարտից հետո թերթիկները ուսուցչի կողմից հավաքվելու են դրա համար նախատեսված արկղի մեջ: Գրավոր աշխատանքների ստուգումն իրականացվելու է 1 օր հետո: Ստուգված գրավոր աշխատանքներն արգելվում է վերադարձնել սովորողներին: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրվել գրավոր աշխատանքների լուսապատճենները:

Ֆիզկուլտուրայի դասերը կազմակերպվելու են դասասենյակում ըստ ուսուցիչներին տրամադրված մեթոդական ցուցումների կամ բացօթյա տարածքներում և մարզասրահներում՝ շեշտը դնելով անհատական վարժությունների վրա և բացառելով շփումներ ու մեծ ակտիվություն ենթադրող մարզանքներն ու խմբային խաղերը:

Յուրաքանչյուր առարկայից կիսամյակի ընթացքում կազմակերպվում է 2 թեմատիկ գրավոր աշխատանք: Կիսամյակի վերջում կատարվում է սովորողների գիտելիքների ստուգում կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանքի միջոցով: Սովորողների գնահատումը կատարվելու է էլեկտրոնային մատյանում: Գնահատականները սովորողները և ծնողները կկարողանան տեսնել էլեկտրոնային օրագրում:

Դասամիջոցների ընթացքում սովորողները չեն լքելու դասասենյակները

Դասասենյակից դուրս գալու դեպքերը կանոնակարգվում են ըստ անհրաժեշտության՝ ուսուցչի հսկողությամբ։ Դպրոցում ուսումնական գործընթացի ժամանակ սովորողների միջև հնարավորինս անհրաժեշտ է պահպանել սոցիալական հեռավորություն՝ բացառելով կուտակումները և սերտ շփումները:

Դպրոցում դասերի ժամանակ սովորողների նստեցումը սեղանների շուրջ հնարավորինս իրականացվելու է մեկական՝ խաչաձև, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ սեղանի հակադիր ծայրերին։

Բարձր ռիսկային խմբի ուսուցիչները կարող են ներկայանալ աշխատանքի կամ ոչ

Կորոնավիրուսի ծանր հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբի անձինք՝ ներառյալ` 65 և բարձր տարիքի ուսուցիչներն` անկախ առողջական վիճակից, կարող են ընտրել՝ աշխատանքի ներկայանալ հատուկ պաշտպանիչ միջոցների կիրառությամբ, որոնք տրամադրվում են ՀՀ ԿԳՄՍՆ կողմից, կամ աշխատանքն իրականացնել հեռավար եղանակով, եթե առկա են դրա համար անհրաժեշտ պայմանները, կամ չներկայանալ աշխատանքի:

Աշխատանքի չներկայանալու դեպքում ուսուցիչների աշխատավարձը հաշվարկվում է նախորդ ուսումնական տարվա դասաբաշխմանը համապատասխան, բայց ոչ ավելի քան մեկ հաստիքի չափով։ Ոչ պետական ուսումնական հաստատություններում աշխատավարձի հաշվարկն իրականացվում է դպրոցի որոշմամբ` աշխատանքային օրենսգրքին համաձայն:

Դպրոցներում արգելվում են զանգվածային միջոցառումները

Դպրոցներում արգելվում է զանգվածային միջոցառումների իրականացումը՝ առավոտյան մանկական միջոցառումներ, ֆիլմերի դիտում, մարզական միջոցառումներ, զվարճանքներ, բեմականացումներ և այլն:

Ժամանակավորապես դադարեցվում են երկարաօրյա ծառայությունները, ինչպես նաև՝ դպրոցի կողմից կազմակերպվող արտաուսումնական խմբակների գործունեությունը: Դպրոցի տարածքում այլ կազմակերպությունների կողմից լրացուցիչ կրթական գործունեության ծավալումը կարող է կազմակերպվել միայն այն դեպքում, եթե դա չի խանգարում ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը։ Դպրոցի տարածքում գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների համար պարտադիր է օգտագործվող տարածքի ախտահանումը գործունեության ավարտից հետո՝ մինչև հաջորդ օրվա ուսումնական գործընթացի սկզիբը։ Ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների պարագայում երկարօրյա ծառայությունների և արտաուսումնական խմբակների դեպքում կարող են գործել այլ կարգավորումներ՝ պահպանելով հակահամաճարակային սահմանված ընդհանուր կանոնները։

Դպրոցում ժողովների և հավաքների գործընթացը պետք է կազմակերպվի հնարավորինս հեռավար եղանակով, դրա անհնարինության դեպքում՝ բացօթյա, դահլիճում կամ միջանցքում՝ համապատասխան հարմարեցմամբ՝ ապահովելով սոցիալական հեռավորություն ու հակահամաճարակային այլ կանոնների պահպանումը։

Դպրոցական սննդի կազմակերպումը

Դպրոցներում բուֆետների և ճաշարանների աշխատանքն արգելվում է: Դպրոցում սննդի կազմակերպման անհրաժեշտության դեպքում դրանք կազմակերպվելու են դասասենյակում չոր սննդի տարբերակով։

Ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների դեպքում կարող է գործել սննդի կազմակերպման այլ ռեժիմ՝ խստորեն պահպանելով սննդի կազմակերպման և ախտահանման մասով հակահամաճարակային կանոնները

ՀաղթելուԵնք

Ի՞նչ ԱԺ, ի՞նչ կառավարություն, ի՞նչ Փաշինյան. իրենք կախված են Պուտինի հորանջելուց

Read More
ՀաղթելուԵնք

Մատաղիսում ականի պայթյունից վիրավորված ՊԲ փոխգնդապետին տեղափոխել են Ադրբեջան

Դեպքի մասին ֆեյսբուքյան իր էջում հայտնել է վիրավորած զինվորականի կինը՝ Սոֆյա Թևոսյանը, որը գրել է. «Այլևս անկարող եմ լռել։ Մատաղիսում իր զինվորների դիերը դուրս բերելիս, ականի պայթյունից վիրավորում ստացած ՊԲ փոգնդապետն իմ ամուսինն է, որին ադրբեջանցի զինծառայողն առաջին օգնություն է ցուցաբերել ու իր մեքենայով հասցրել մինչև մեր սահման։ Ադրբեջանցի գնդապետը տեղում զոհվել է,իսկ ամուսինս և […]

Read More
ՀաղթելուԵնք

Մոսկվային Փաշինյանի հրաժարականը ձեռնտու չէ

Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Մոսկվա։ Վարչապետը որոշում է ստորագրել, ըստ որի վարչապետի աշխատակազմի արարողակարգի բաժնի պետ Էդուարդ Հարությունյանը 2020 թվականի նոյեմբերի 30-ից մինչև դեկտեմբերի 4-ը ներառյալ գործուղվում է Ռուսաստանի Դաշնություն (Մոսկվա)՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի այցը կազմակերպելու և անցկացնելու նպատակով: Այցի վերաբերյալ այլ մանրամասներ չեն հրապարկվել։ Քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի կարծիքով՝ այս ընթացքում Ռուսաստանը  որևէ կերպ ցույց չի […]

Read More
%d такие блоггеры, как: