• Чт. Май 13th, 2021

ARM.C

news

Հեղափոխականները կասկածում են հեղափոխությանը

Автор:admin

Сен 7, 2020

Իշխանությունը պետք է այնպես գործի, որ ոչ նախկինները, ոչ էլ հեղափոխականները չկասկածեն հեղափոխության փաստին